Schijnhandeling bij dividendstructuur met limiteds


Samenvatting

A Ltd (A) is opgericht in 2009 en heeft de activiteiten van de in dat jaar gestaakte eenmanszaken van belanghebbende overgenomen. B Ltd (B) is de aandeelhouder van A. Belanghebbende is in loondienst bij A. Ter zake van de oprichting van A is een omvangrijke overeenkomst ‘Dividendstructuur’ opgemaakt die onder meer vermeldt dat belanghebbende de uiteindelijk begunstigde is van A en dat hij verklaart B en de met haar verbonden lichamen en/of vennootschappen te autoriseren om voor of namens hem te handelen volgens zijn instructies. D is aandeelhouder van B en is tevens gemachtigde van belanghebbende. In maart 2010 heeft belanghebbende de overeenkomst Dividendstructuur stopgezet met uitzondering van het arbeidscontract. Daarbij heeft belanghebbende afgezien van de economische eigendom in A. In 2013 heeft B de aandelen in A overgedragen aan C Ltd (C). Door A zijn na aftrek van het salaris van belanghebbende forse winsten behaald. Belanghebbende heeft bij A de geldleningen 1 en 1A afgesloten. Op grond daarvan heeft belanghebbende van A in totaal € 280.207 ontvangen en € 30.000 afgelost. Belanghebbende heeft de restschuld van deze leningen afgelost door middel van een kasrondje. De gelden waarmee de leningen zijn afgelost zijn voor een (zeer) groot deel afkomstig van A via een dividendstroom via C, een stichting en D bv. D bv en C zijn opgericht door D en, net als de stichting en B, gevestigd op zijn adres. In 2014 heeft belanghebbende bij D bv geldlening 2 afgesloten. De inspecteur heeft de door belanghebbende als leningen bestempelde ontvangen bedragen aangemerkt als dividenduitkeringen en belast in box 2. Op…

Verder lezen
Terug naar overzicht