Schilderijen van kinderporno


Schilderijen vallen niet reeds naar hun aard buiten het bereik van artikel 240b Sr. Voorwaarde is dat het gaat om realistische afbeeldingen. Dat hiervan in casus sprake is, heeft het hof volgens de Hoge Raad toereikend gemotiveerd (ECLI:NL:HR:2015:3483 en ECLI:NL:HR:2015:3484).

Hof Amsterdam
Het hof stelt voorop dat blijkens de parlementaire behandeling van de wetswijziging van 2002, de wetgever heeft beoogd de reikwijdte van artikel 240b Sr uit te breiden met virtuele kinderpornografie. …

Verder lezen
Terug naar overzicht