Schippers: bedrijfsleven werkt hard aan invoering nieuwe etiketteringsregels


Minister Schippers informeert de Tweede Kamer schriftelijk over de stand van zaken van de invoering van de nieuwe verplichtingen die voortvloeien uit Verordening (EU) nr. 1169/2011 (de Voedselinformatieverordening).

Dit naar aanleiding van berichtgeving in De Gelderlander dat veel bedrijven nog niet klaar zouden zijn voor deze nieuwe regels. De minister schrijft dat ze heeft geconstateerd dat het bedrijfsleven aan de slag is gegaan met de invoering van de verplichtingen uit de nieuwe verordening. Sommige branches hebben hiervoor handleidingen opgesteld om hun leden voor te bereiden op de implementatie van de nieuwe regels. De minister zegt tevens te hebben geconstateerd dat er al aangepaste etiketten in omloop zijn terwijl er ook nu nog vragen zullen zijn waarop antwoorden moeten komen.

Bij het toezicht en de handhaving zal de NVWA hier rekening mee houden.

Kamerstukken kamerbrief 9 januari 2015 (voedselinformatie)

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de invoering van nieuwe verplichtingen van de Verordening over de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten [(EU) nr. 1169/2011].

 

Verder lezen
Terug naar overzicht