Scholing

Werknemer heeft recht op scholing. Het gaat om scholing die noodzakelijk is om zijn functie uit te oefenen. Bij ontslag wegens disfunctioneren mag het disfunctioneren nooit het gevolg zijn van onvoldoende scholing. Verder moet werkgever scholing aanbieden om aan zijn herplaatsingsplicht te voldoen. Sommige scholingskosten ‒ transitiekosten en inzetbaarheidskosten ‒ kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Daar gelden voorwaarden voor. Een scholingsbeding of studiekostenbeding verplicht werknemer om (een deel van) de opleidingskosten terug te betalen bij ontslag door werknemer of door een opzegging door werkgever.

Uitgelicht

Onderscheid geschikte en geschikt te maken werknemer   (Werknemer/ANWB B.V.)  
Bij plaatsing op een nieuwe functie hebben geschikte werknemers voorrang op (door om- of bijscholing) geschikt te maken werknemers. Een ‘geschikt te maken’ werknemer kan dus…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Ontslag wegens disfunctioneren

Transitievergoeding

Verder lezen
Terug naar overzicht