Schuld aan schadeverzekeraar niet verknocht


M en V zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. M veroorzaakt met zijn auto schade aan politiewagens omdat hij een alcoholcontrole wil ontwijken. De schadeverzekeraar van M heeft deze schade aan de politie vergoed. Omdat later blijkt dat de schade niet door de polis is gedekt, vordert de verzekeraar het bedrag van M terug.

Thans scheiden M en V van echt. Volgens V is de schuld aan de verzekeraar aan M verknocht, omdat deze schuld voortvloeit uit een onrechtmatige daad van M.

Volgens de Rechtbank is de schuld niet verknocht. Anders dan V stelt, is voor het bepalen van de aard van de schuld niet de onrechtmatigheid van de gedraging van M jegens de politie van belang, maar het ontbreken van een recht op vergoeding door de WA-verzekering.

Rb. Breda; 27 juli 2005; nr 139151 / HA ZA 04-1962

Verder lezen