Schuldeiser moet eerst vennootschap aanspreken, dan pas bestuurders


De rechtbank neemt veronderstellenderwijs aan dat de verenigingsbestuurders nalatig zijn geweest in hun taak om vóór levering van het riool aan de vereniging te controleren of de rioolinspectie aanwijzingen voor gebreken opleverde. Daarvan valt hen echter niet een zodanig ernstig verwijt te maken, dat zij aansprakelijk zijn voor de herstelkosten, omdat de vereniging heeft nagelaten eerst de ontwikkelingscombinatie op grond van wanprestatie aan te spreken.

Achtergrond
A en B zijn bestuurders van vereniging X. Zij zijn ook betrokken bij de ontwikkelingscombinatie (een samenwerkingsverband van vennootschappen van vastgoedontwikkelaars) die…

Verder lezen
Terug naar overzicht