Schuldigerkenningen waarvan rente slechts over de eerste jaren is voldaan (1995.3232)


Erflaatster heeft bedragen schuldig erkend tegen 6% rente (de marktrente bedraagt op dat moment 8,3%). De rente van 6% is de eerste twee jaren betaald. De fictieve verkrijging volgens art. 10 SW moet worden gesteld op de hoofdsom van de schuldig erkende bedragen en de niet betaalde rente.

Hof Den Bosch; 26 augustus 1994; V-N 1995, blz. 1573

Verder lezen