Seksuele handelingen jongeren wel degelijk ontuchtig te noemen, ook in deze tijd


De advocaat van een wegens ontucht veroordeelde minderjarige stelt dat de door zijn cliënt verrichte handelingen niet in strijd zijn met de huidige sociaal-ethische normen en stelt voor een seksuologe als deskundige te benoemen om hierover te verklaren. De Hoge Raad meent echter dat het hof dit verweer en het verzoek in hoger beroep terecht heeft afgewezen.

Feiten en omstandigheden
X is geboren in 1997. Op 30 juli 2015 is hij door het hof veroordeeld wegens het verrichten van seksuele handelingen met een destijds 14-jarig meisje. X…

Verder lezen
Terug naar overzicht