Seminar Arbeidsrecht in de praktijk: Wijzigingen WWZ voor zieke werknemer en ontslagrecht


Sdu Uitgevers en het Instituut voor arbeidsrecht & HRM organiseren jaarlijks het Seminar Arbeidsrecht in de praktijk naar het gelijknamige boek ‘Arbeidsrecht in de praktijk’. 

Tijdens dit seminar behandelen de auteurs van het boek op een heldere wijze enkele actuele thema’s binnen de arbeidsrechtpraktijk. Dit jaar wordt uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van de wijzigingen in de WWZ voor de zieke werknemer. Vervolgens wordt ingegaan op de betekenis van de eerste tranche van de WWZ voor het overgangsrecht én wordt er vooruitgeblikt naar de veranderingen voor het ontslagrecht…

Verder lezen
Terug naar overzicht