Naar de inhoud

Sign. - 249 Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV; Eindrapportage

Het rapport gaat onder meer in op aanbestedingsrechtelijke aspecten bij doelgroepenvervoer, waarbij wordt ingegaan op het regiecentrale-concept om de financiële middelen te bundelen en daardoor efficiënter in te zetten.