Sign. - 282. Het arrest van het Hof van Justitie inzake FNV c.s./Smallsteps (TvI 2017, 22, mr. P.R.W. Schaink)


De nog vrij jonge en tot op heden buitenwettelijke praktijk van de Nederlandse pre-pack-doorstart na faillissement, waarbij de onderneming behouden blijft, heeft een geduchte knauw gekregen. Werknemers worden beschermd wegens ‘overgang van onderneming’ alsof er geen faillissement is. Het traditionele doel van het faillissement als liquidatieprocedure ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers is daarbij als niet ter zake doende uit het zicht verdwenen. In dit artikel bespreekt de auteur het arrest van het Europese Hof van Justitie van 22 juni 2017. Hierna gaat de auteur in op de diverse gevolgen daarvan en stelt zich de prangende vraag of het hierbij gaat blijven.

Verder lezen
Terug naar overzicht