Sign. - 283. [**]it happens; then and now - Terugblikken en vooruitkijken in het insolventierecht (TvI 2017, 23, prof.mr. R.D. Vriesendorp)


Dit artikel betreft een aangepaste en geactualiseerde versie van de oratie die de auteur op 24 juni 2016 te Leiden heeft uitgesproken ter aanvaarding van zijn leerstoel. Hierin behandelt de auteur vanuit retrospectief en prospectief enkele insolventierechtelijke onderwerpen, waaronder de per 1 juli 2017 in werking getreden Wet versterking positie curator.

Verder lezen
Terug naar overzicht