Sign. - 29. Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Opheffen enkele verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap


Dit wetsvoorstel heft in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een aantal verschillen op tussen het geregistreerd partnerschap en het huwelijk. Kinderen die binnen een geregistreerd partnerschap worden geboren, krijgen nu een familierechtelijk band met de moeder en haar mannelijke partner. De wijzigingen in dit wetsvoorstel en in het onlangs aangenomen wetsvoorstel lesbisch ouderschap samen regelen dat dit ook geldt voor de moeder en duomoeder die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Met dit voorstel (33.526) wordt een aantal aanbevelingen van de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap overgenomen:
- het gezag van adoptiefouders over hun gezamenlijk kind wordt geregeld, ook als zij niet in een huwelijk of in een geregistreerd partnerschap verbonden zijn;
- het gezagsregister kan voortaan ook op een andere plaats(en) dan bij de rechtbanken gehouden worden;
- ouders kunnen voortaan door registratie in het gezagsregister iemand aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun kind gaat uitoefenen;
- kinderen krijgen de bevoegdheid om een nietigverklaring van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap van een (demente) ouder te verzoeken.
Het wetsvoorstel is op 26 november zonder beraadslaging en zonder stemming door de Eerste Kamer aangenomen.

(Eerste Kamer)

Verder lezen
Terug naar overzicht