Sign. - 303. Grenzen aan de uitoefening van een hypotheekrecht - Over de implementatie van art. 28 Richtlijn 2014/17/EU (hypothecair krediet) (MvV 2017, nr. 6, p. 179, mr. J.W.A. Biemans)


Op 14 juli 2016 is een nieuwe regeling inzake hypothecair consumentenkrediet toegevoegd aan Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze regeling is een gevolg van de implementatie van Richtlijn 2014/17/EU inzake hypothecair consumentenkrediet en is te vinden in afdeling 7.2B.3 BW. Afgezien van de implementatie van de Richtlijn in het BW, heeft de implementatie plaatsgevonden door aanpassing van de Wft en daarop gebaseerde lagere regelgeving, alsmede door aanpassing van de Whc. In dit artikel richt de auteur zich op een van de bepalingen uit de genoemde Richtlijn, te weten art. 28, dat grenzen stelt aan de uitoefening van een door de consument verleend hypotheekrecht, en de implementatie daarvan, in het bijzonder in art. 7:128a BW. Voordat dat aan de orde komt, gaat de auteur eerst in op de achtergrond van de Richtlijn.

Verder lezen
Terug naar overzicht