Sign. - 304. Lease en huurkoop onder de nieuwe titel 7.2b (goederenkrediet) van het Burgerlijk Wetboek (WPNR 2017/7158, mr. M. van der Weide)


De wet van 5 oktober 2016 ter aanvulling van Boek 7 BW met de nieuwe afdelingen 7.2a.2 en 7.2b.1 en 2 en een nieuwe titel 7.2c is op 1 januari 2017 in werking getreden. De nieuwe wet heeft tot doel de overgebleven privaatrechtelijke materie van de Wck en de koop op afbetaling en huurkoop te regelen en zo de bestaande regels te verminderen, te versoepelen en beter op elkaar af te stemmen. Met titel 7.2b BW (Goederenkrediet) zijn de vormen koop op afbetaling en huurkoop samengebracht in de figuur van het goederenkrediet. In dit artikel onderzoekt de auteur in hoeverre de doelstelling is behaald de regels te verminderen, te versoepelen en beter op elkaar af te stemmen. Daarbij staat zij stil bij de vorm huurkoop onder de oude regeling en het onderscheid tussen operational en financial lease. Daarna bespreekt de auteur de definitie van de goederenkredietovereenkomst. Vervolgens gaat zij in op de vraag of goederenkredietvorderingen kunnen worden aangemerkt als bestaande of toekomstige vorderingen. Hierna besteedt de auteur aandacht aan de grondslag voor opzegging of ontbinding van een goederenkredietovereenkomst in geval van faillissement. Tot slot bespreekt de auteur het verval van art. 7A:1576n (oud) BW.

Verder lezen
Terug naar overzicht