Sign. - 312. Collectief schadeverhaal vanuit de optiek van de aangesproken partij (Ondernemingsrecht 2017/85, prof. mr.


Het wetsvoorstel tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie beoogt een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling van massaschade te bevorderen. Het voorstel wil met de invoering van een collectieve schadevergoedingsactie voorzien in de spreekwoordelijke “stok achter de deur”: de dreiging van een veroordeling tot betaling van schadevergoeding. In het huidige systeem zouden aangesproken partijen te weinig druk voelen om tot een schikking te komen. Uit het voorstel en toelichting daarop blijkt een voorkeur voor collectief schikken boven procederen. Diverse onderdelen van het wetsvoorstel tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie zijn vanuit het perspectief van de bescherming van de belangen van aangesproken partijen positief te waarderen. In dit artikel gaan de auteurs in op de vraag of met de regeling neergelegd in het wetsvoorstel de belangen van aangesproken partijen voldoende worden gediend.

Verder lezen
Terug naar overzicht