Sign. - 332. Rechtbank bevoegd te oordelen over faillissementspauliana (Rb. Gelderland 31 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3330)


De curator stelt dat de schenking van een woning in Portugal door de failllieten aan hun kinderen paulianeuze rechtshandeling is. De curator vordert een verklaring voor recht dat deze rechtshandeling nietig is alsmede de kinderen te veroordelen tot het verlenen van medewerking aan het (terug)leveren van de blote eigendom van de woning. De kinderen vorderen dat de rechtbank zich onbevoegd verklaar omdat de woning in Portugal is gelegen zodat daarover alleen in Portugal geprocedeerd kan worden.

In deze zaak dient de rechtbank te beoordelen of de rechtsmacht ten aanzien van de paulianeuze rechtshandeling dient te worden vastgesteld aan de hand van de oude Insolventieverordening (Verordening (EU) 1346/2000) of aan de hand van art. 16 EEX-Verdrag en de herziene Insolventieverordening (Verordening (EU) 2015/848).

Anders dan de kinderen betogen, heeft het EEX-verdrag voor rechtsvorderingen die op of na 1 maart 2002 zijn ingesteld geen werking meer door de inwerkingtreding van de EEX-Verordening (Verordening (EU) 44/2001) op die datum. Deze verordening is overigens weer opgevolgd door de Verordening (EU) 1215/2012. Laatstgenoemde EEX-Verordening is echter evenmin van toepassing omdat de vordering van de curator doordat de vernietiging van een rechtshandeling van de faillieten is uitgezonderd in art. 1 lid 2 onder b. Dit artikel bepaalt immers dat de EEX-Verordening niet van toepassing is op het faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures.

Ook de herziene Insolventieverordening is niet van toepassing. Weliswaar is deze verordening in werking getreden op de 27ste dag na bekendmaking op 20 mei 2015, maar op grond art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht