Naar de inhoud

Sign. - 357 Wijziging Warmtewet [Waw, Wiee, Elw 1998, Gaw]

Deze wijziging beoogt de Warmtewet te vereenvoudigen en beter uitvoerbaar te maken. Deze wijziging vloeit voort uit een onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar de effecten van het voorgestelde tariefstelsel, waaruit isgebleken dat de verwachte effecten van de voorgestelde prijsreguleringsystematiek niet worden bereikt. In deze wijziging wordt onder meer de combinatie van 2 mogelijke tarieven, die van de maximumprijs en de redelijke prijs, afgeschaft.

Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen. Met deze wijzigingswet wordt de Warmtewet gewijzigd. De wijziging vloeit voort uit een onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar de effecten van het voorgestelde tariefstelsel, waaruit blijkt dat de verwachte effecten van de voorgestelde prijsreguleringsystematiek niet worden bereikt.

In de onderhavige wijziging wordt onder meer de combinatie van 2 mogelijke tarieven, die van de maximumprijs en de redelijke prijs, afgeschaft. Er wordt alleen een maximumprijs voor de levering van warmte gehanteerd, zodat duidelijk is op welk tarief verbruikers worden afgerekend en zij de zekerheid hebben niet meer te betalen dan een verbruiker die is aangesloten op gas, een van de oorspronkelijke uitgangspunten van de Warmtewet.

Om recht te doen aan het tweede uitgangspunt van de Warmtewet, het voorkomen van overwinsten bij warmteleveranciers, wordt in deze wijziging teven een structureel toezicht op de rendementen van warmteleveranciers geïntroduceerd. Het toezicht kan worden uitgebreid met een rendementstoets waarmee per leverancier de toekomstige tarieven naar beneden bijgesteld kunnen worden.

Andere wijzigingen zijn:

  • beperken van de reikwijdte van de wet tot afnemers van warmte met een aansluiting van maximaal 100 kilowatt;

  • herzien van de noodprocedure;

  • vervallen van de terugwerkende kracht van de…