Naar de inhoud

Sign. - 392 Bestemmingsplan en ondergrond [Wro, Bro, Awb]

(ABRvS 3 juli 2013, zaaknummer 201101936/1/R1 (r.o. 11.2), www.rechtspraak.nl, ECLI:NL:RVS:2013:104)

Trefwoorden: Bestemmingsplan. Ondergrond.

Regelgeving: Wro art. 3.1. Bro art. 1.2.4. Awb art. 6:22.

Bij besluit van 14 december 2010 heeft de raad van de gemeente Dinkelland het bestemmingsplan 'Buitengebied Deurningen, Deurningerstraat 49 en Borgdijk ongenummerd' vastgesteld. Appellant sub 2 en appellant sub 1A en anderen betogen dat ten onrechte niet is aangegeven welke ondergrond is gebruikt. Ingevolge artikel 1.2.4, lid 1 van het Bro, worden de in artikel 1.2.1, lid 1 van het Bro, bedoelde visies, plannen, besluiten en verordeningen alsmede hun aansluiting op het aangrenzende gebied, vastgesteld met gebruikmaking van een duidelijke ondergrond. Bij het besluit tot vaststelling wordt aangegeven welke ondergrond is gebruikt. Het betrokken bestuursorgaan toont op verzoek de visie, het plan, het besluit of de verordening op deze ondergrond. De Afdeling stelt vast dat in het besluit van 22 mei 2012 niet is aangegeven welke ondergrond is gebruikt. Het besluit is dan ook in strijd met artikel 1.2.4, lid 1 van het Bro vastgesteld. De Afdeling ziet echter aanleiding dit gebrek met toepassing van artikel 6:22 van de Awb te passeren, nu aannemelijk is dat de belanghebbenden door het gebrek niet zijn benadeeld. Niet gesteld of gebleken is dat vanwege dit gebrek onzekerheid bestaat over de bestemmingen en de daarbij…