Sign. - 51. Voorstel ‘scheiden vanaf 2015 zonder tussenkomst rechter en advocaat’


Echtparen kunnen hun echtscheiding straks zelf regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand als ze het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. De regeling is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk voor de burger. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd en inmiddels ter consultatie voorligt (www.internetconsultatie.nl). Teeven maakte zijn voorstel op 8 december bekend in het tv-programma Jinek. De huwelijksontbinding gaat door de nieuwe wetgeving sneller en 'nog belangrijker: 'zonder veel kosten', aldus de staatssecretaris. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord en moet, zo stelde de bewindsman, 'in de loop van 2015' van kracht worden. Doel is de echtgenoten die het eens zijn over hun scheiding zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te geven voor de afwikkeling daarvan.
Bij de huidige echtscheidingsprocedure is tussenkomst van de rechter verplicht, evenals de bijstand van een advocaat. Dat is bij de nieuwe regeling niet meer het geval. Uiteraard staat het echtgenoten vrij om voor de scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch advies in te winnen bij een advocaat, notaris of mediator. Ook blijft de gang naar de rechter mogelijk, maar verplicht is het niet. Alleen blijft de echtscheidingsprocedure voor echtgenoten met minderjarige kinderen ongewijzigd. Zij zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken dat door de rechter wordt getoetst.
Echtparen die willen scheiden zullen daarvoor straks een verzoek kunnen indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De echtscheiding kan niet eerder dan veertien dagen nadat het verzoek is ingediend, worden uitgesproken. De ambtenaar van de burgerlijke stand…

Verder lezen
Terug naar overzicht