Sign. - 99. Het wetsvoorstel Jeugdwet bekeken aan de hand van een casus jeugdbescherming


In dit artikel wordt aan de hand van een casus gekeken naar de gevolgen van de voorgestelde decentralisatie voor de kinderbescherming.

(M.E. Govers, M. Kramer, E. Lam en W.H. van Wijk, FJR – Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2014/1)

Verder lezen
Terug naar overzicht