Sign. - Aan deskundigenoordeel komt geen betekenis toe, omdat verzekeringsarts geen overleg heeft gevoerd met bedrijfsarts of werkgever


De werkneemster is op 23 augustus 2004 op basis van een leer-arbeidsovereenkomst bij de werkgever in dienst getreden als leerling woonzorgbegeleidster. Naast haar werk volgde de werkneemster op kosten van de werkgever de BBLopleiding tot woonzorgbegeleidster. In de arbeidsovereenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op het moment dat de opleiding voortijdig wordt beëindigd. In januari 2007 heeft de werkneemster zich ziek gemeld na een incident tussen haar en één of meer van haar collega’s. Nadat de werkneemster hersteld was verklaard, heeft de werkgever haar werk aangeboden op een andere locatie. De werkneemster heeft dat geweigerd. De werkgever heeft vervolgens eerst de loonbetaling stopgezet en later de arbeidsovereenkomst beëindigd per 1 april 2007 wegens werkweigering. Met betrekking tot de loonvordering oordeelt de rechter dat de werkneemster ten onrechte het aanbod tot het verrichten van haar eigen werk op een andere locatie heeft afgewezen. Dat de arts van het UWV hier anders over dacht, legt onvoldoende gewicht in de schaal, nu deze arts geen contact of overleg heeft gehad met de bedrijfsarts of de werkgever, zodat zijn onderzoek minst genomen onvolledig is. (Ktr.’s-Gravenhage 23 april 2008, «JAR» 2008/248)  

Verder lezen
Terug naar overzicht