Sign. - Aanbieden andere functie is geen doeltreffende aanpassing


Het doel van art. 2 WGB h/cz (werkgever moet doeltreffende aanpassing verrichten) is om het uitoefenen van de eigen functie te faciliteren. Het aanbieden van een andere functie is dus niet het verrichten van een doeltreffende aanpassing. Door ongeneeslijk zieke werkneemster onvoldoende te re-integreren (UWV legde loonsanctie op) maakt werkgever verboden onderscheid. (CGB-oordeel 2009-20)

Verder lezen
Terug naar overzicht