Sign. - Aanbieden flitskrediet zonder vergunning


De rechtbank is met de AFM en de voorzieningenrechter (16 februari 2012, «JOR» 2012/117) van oordeel dat de spoedoverboeking (kosten: € 25 per krediet van € 150) kan worden gekwalificeerd als een zelfstandig identificeerbaar product dat zich onderscheidt van de kredietverstrekking zonder spoedoverboeking. Your finance biedt aldus twee verschillende producten aan: een kortlopend krediet zonder spoedoverboeking en een kortlopend krediet met spoedoverboeking. Your finance brengt bij de kredietverstrekking met spoedoverboeking niet slechts onbetekenende kosten aan de consument in rekening, zodat haar activiteiten voor dat product vallen binnen het verbod van art. 2:60 lid 1 Wft. Gelet op de hoogte en looptijd van de lening kan het bedrag van € 25 niet als onbetekenend worden aangemerkt. Ook voor de boetekosten geldt dat het niet gaat om onbetekenende kosten, omdat de door Your finance gehanteerde boete van € 17,50 wegens niet nakomen substantieel is. Hieruit volgt dat de handelwijze van Your finance ten tijde van de lastoplegging in strijd was met art. 2:60 lid 1 Wft en dat AFM bevoegd was om tot lastoplegging over te gaan.
(Rb. Rotterdam 17 januari 2013, «JOR» 2013/75)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht