Sign. - Aandeelhouders en het vennootschappelijk belang


Aan de hand van jurisprudentie van de Hoge Raad en de Ondernemingskamer onderzoekt de schrijver in hoeverre aandeelhouders het vennootschappelijk belang bij hun handelen moeten betrekken. In de jurisprudentie van de Hoge Raad worden grenzen gesteld aan de mate waarin het aandeelhouders is toegestaan hun eigen belang na te streven en recente beschikkingen van de Ondernemings kamer onderstrepen dat aandeelhouders het vennootschappelijk belang als toetssteen in hun handelen moeten betrekken. Naarmate aandeelhouders meer invloed hebben, moeten zij meer oog hebben voor het vennootschappelijk belang.
(V&O 2012, nr. 6, p. 101, mr. H.K. Schrama)

Verder lezen
Terug naar overzicht