Sign. - Aanhouding faillissementsverzoek


X en Y zijn investeerders in onroerende zaken, in het bijzonder kantoorpanden en winkelcentra. Zij zijn jegens de bank hoofdelijk aansprakelijk voor een krediet en de bank heeft hun faillissement aangevraagd. Het hof overweegt dat het algemeen bekend is dat de markt waarop X en Y actief zijn, al sinds 2008 zeer slecht is. De prijzen zijn gedaald, veelal tot het niveau van de hypotheekschuld. Gedwongen verkoop zal, bij gebrek aan kopers, leiden tot heel lage verkoopwaarden en waarschijnlijk tot gevolg hebben dat geen uitkering aan schuldeisers kan worden gedaan. Noch de bank noch X en Y hebben daarbij belang. Ook is van algemene bekendheid dat in de huidige tijd banken weinig bereid zijn om eventuele overwaarde van de onroerende zaken liquide te maken door verhoging van de hypotheek. X en Y hebben geen of slechts schoorvoetend blijk gegeven van bereidheid om de bank te betalen. Bij hen bestond geen inzicht over de vraag of de (andere) banken bereid waren mee te werken aan de inlossing van de schuld. Tegen deze achtergrond benoemt het hof een deskundige (forensisch mediator) die de taak krijgt om in overleg met X en Y, en hun bankiers (die ook belang zullen hebben bij het afwenden van een faillissement), te zoeken naar mogelijkheden die moeten leiden tot betaling van de bank binnen afzienbare tijd, van de gehele schuld of een aanvaardbaar deel. De mediator kan ook een schikking beproeven, onder andere over de hoogte van de vordering van de bank. X en Y moeten volledige openheid van zaken geven en de deskundige toelaten tot de administratie. De deskundige mag gebruikmaken van andere deskundigen, …

Verder lezen
Terug naar overzicht