Sign. - Aanhoudingenbeleid familiezaken per 1 juni 2012


De Rechtbank Den Haag leeft in familiezaken de voorschriften uit het landelijke procesreglement vanaf 1 juni 2012 strikter na. Uitgangspunt is dat ingevolge de landelijke kwaliteitsnormen een familierechtelijke bodemprocedure (scheiding, alimentatie, omgang, gezag) binnen een jaar behoort te zijn afgerond. Doel is om dat in zo veel mogelijk zaken te realiseren. Het Aanhoudingenbeleid familiezaken per 1 juni 2012 is te raadplegen op www.rechtspraak.nl.

Verder lezen
Terug naar overzicht