Sign. - Aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen


Op 20 september 2010 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanpassing en terugvordering bonussen ingediend. Het bevat een aantal wijzigingen in Boek 2 BW die alleen gelden voor nv's en financiële ondernemingen die in een bv of coöperatie worden gedreven. De wijzigingen in de Wft gelden voor alle financiële ondernemingen. Het wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Op 30 maart 2011 is er bij Nota van wijziging een aantal wijzigingen in het voorstel aangebracht. De schrijver bespreekt het wetsvoorstel zoals het op dit moment bij de Tweede Kamer voorligt. Hij vraagt zich af of gezien de beperkte praktische toepasbaarheid van de voorgestelde bepalingen en het feit dat er reeds een instrumentarium bestaat waarmee min of meer hetzelfde kan worden bereikt, het wetsvoorstel wel zou moeten worden ingevoerd. Ook vraagt hij zich af of juist van de 'claw back' de perverse prikkel uitgaat hogere vaste salarissen te bedingen, om terugvordering van bonussen te ontlopen. Minister Opstelten heeft overigens inmiddels een Tweede nota van wijziging ingediend, waarin 2:129 BW wordt aangevuld met lid 7 (Kamerstukken II 2011-2012, 32 512, nr. 8). (JutD 2011, nr. 16, p. 18, mr. dr. S. Parijs)

Verder lezen
Terug naar overzicht