Sign. - Aanpassing enquêterecht


De schrijver bespreekt de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet aanpassing enquêterecht. De wijzigingen van het enquêterecht zijn, mede dankzij vrij veel amendementen, nuttig, maar geven naar oordeel van de schrijver geen antwoord op een aantal openstaande vragen. Aan de orde komen de verruiming van de toegang tot de enquêteprocedure en de waarborgen voor een goede gang van zaken tijdens het onderzoek, zoals de introductie van de raadsheercommissaris. Omtrent zijn rol bestaan echter nog veel vragen. Er is een zeer bescheiden begin gemaakt met de verbetering van de positie van belanghebbenden in het onderzoek. Ten slotte bespreekt de schrijver de positie van de onderzoekers en aangestelde functionarissen en gaat hij kort in op de positie van de AfM en de ondernemingsraad. (Ondernemingsrecht 2013, 412, mr. P. Storm)

Verder lezen
Terug naar overzicht