Sign. - Aanpassing optiecontracten


All Options heeft (voor eigen rekening) opties op aandelen Getronics geschreven en verkocht op de optiebeurs van Euronext. Op de handel op de optiebeurs waren destijds van toepassing de regels neergelegd in de Corporate actions Policy (de Policy) die op 15 november 2004 in werking waren getreden. Op 8 april 2005 heeft Getronics eerder uitgegeven aandelen samengevoegd (reverse stock split). Euronext heeft deze samenvoeging aangemerkt als een gebeurtenis die een "corporate action" in de zin van de Policy inhield. Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat deze, volgens de in de Policy neergelegde regels, moest leiden tot een aanpassing van op de optiebeurs verhandelde opties die betrekking hadden op aandelen in Getronics. Voor all Options brachten de aanpassingen mee dat zij op grond van de door haar verkochte opties, als deze door rechthebbenden zouden worden uitgeoefend, voor de af te nemen aandelen een koopprijs was verschuldigd die per optie € 35,86 meer bedroeg dan hetgeen zij zonder de aanpassingen verschuldigd zou zijn geweest. Dit verschil kwam voor rekening van all Options. all Options stelt zich op het standpunt dat Euronext tegenover haar onrechtmatig heeft gehandeld en gehouden is de schade te vergoeden die all Options als gevolg daarvan heeft geleden. Het hof oordeelt dat Euronext niet onrechtmatig heeft gehandeld, nu zij op grond van de Policy bevoegd was de opties aan te passen en het haar vrijstond van deze bevoegdheid gebruik te maken. Hetzelfde geldt voor de andere verwijten. (Hof Amsterdam 16 augustus 2011, «JOR» 2011/299)

Verder lezen
Terug naar overzicht