Sign. - Aanpassing personenvennootschapsrecht in vergelijkend en historisch perspectief


De schrijver stelt voor het personenvennootschapsrecht aan te passen op basis van het huidige recht. Daartoe kunnen de huidige verspreide regelingen worden samengetrokken. Op basis van algemene regels voor alle personenvennootschappen kunnen dan de bestaande regels voor de openbare maatschap, vof en cv als afzonderlijke rechtsvormen worden gecodificeerd en aangevuld waar dat praktische knelpunten oplost. Voor de openbare beroepsmaatschap moet worden gekeken of een beperking van aansprakelijkheid voor de maten nodig is om haar weer aantrekkelijk te maken. De vof en cv zouden in de wet zelf erkend moeten worden als rechtspersoon. Dit vereenvoudigt hun deelname aan het economisch verkeer en de wisseling van partners, omzetting en andere re organisaties als fusie of splitsing. Deze opzet sluit aan bij de rechtsontwikkeling in zowel eigen land, als in andere jurisdicties. (Ondernemingsrecht 2012, 46, prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers)

Verder lezen
Terug naar overzicht