Sign. - Aanschrijven zakelijke relaties schuldenaar voor steunvordering


 

Daargelaten het antwoord op de vraag of de ontvanger misbruik van zijn bevoegdheid heeft gemaakt door zakelijke relaties van eiseres te benaderen door middel van gebruikmaking van gegevens die eiseres voor controledoeleinden aan de belastinginspecteur heeft verstrekt, is het toezenden van de brief disproportioneel en onzorgvuldig geweest. Zo is niet weersproken dat de ontvanger bekend was met steunvorderingen die zij kon gebruiken. gelet hierop valt niet in te zien waarom de ontvanger zich desondanks genoodzaakt zag om een zodanig grote groep zakelijke relaties van eiseres aan te schrijven terwijl zij ervoor had kunnen kiezen om uitsluitend één of twee schuldeisers te benaderen en af te wachten of die schuldeisers bereid waren een steunvordering te verlenen. Van een gerechtvaardigd belang aan de zijde van de ontvanger om aldus te handelen, is niet gebleken. De ontvanger heeft door zijn handelwijze de vertrouwelijkheid van de faillissementsaanvraag van eiseres onnodig doorbroken, hetgeen niet is zoals een openbare dienst als de ontvanger betaamt.

 

(Rb. ZeelandWestBrabant zp Breda 14 juni 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:4454, «JOR» 2013/294)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht