Sign. - Aansprakelijkheid bestuurders in vennootschappelijk gevecht


In de procedures staan centraal de telkens geheel of ten dele door de bestuurders (Paap en Rozenboom) gefaciliteerde transacties, die steeds door feitelijk beleidsbepaler De Ruiter zijn geïnitieerd in het kader van wat hij zijn "vennootschappelijk gevecht" met indirect aandeelhouder Van Doorn noemt. Deze transacties hebben daarbij uitsluitend ten doel gehad de dochtervennootschappen en de daarin vertegenwoordigde waarde buiten de macht van indirect aandeelhouder Van Doorn en ook schuldeiser Wilhelmina (gelieerd aan Van Doorn) te brengen en vervolgens – mede in verband met de als gevolg van de enquêteprocedure voorziene teruglevering – leeg te halen, hetgeen ook grotendeels is gebeurd. i. Aansprakelijkheid (middellijk) bestuurders Paap en Rozenboom ex art. 2:9 BW Het door de vennootschap gemaakte verwijt spitst zich met name toe op hun rol bij de verkoop en levering van de dochtervennootschappen en de overdracht van de cliëntvennootschappen. Deze transacties moeten in onderling verband en samenhang worden bezien in het licht van het "vennootschappelijk gevecht" tussen Van Doorn en De Ruiter. De overdracht heeft zonder de statutair vereiste goedkeuring van de ava plaatsgevonden. Ook is door de bestuurders de afspraak geschonden dat de opbrengt van de verkoop zou worden aangewend ter aflossing van de schuld aan Wilhelmina. De bestuurders hebben tot hun verweer nog aangevoerd dat zij zich feitelijk in een aan de beleidsbepaler De Ruiter ondergeschikte positie bevonden. Een dergelijke gezagsverhouding ontslaat de bestuurders echter niet van de op hen als bestuurder rustende verantwoordelijkheid zich bij hun handelen primair te laten leiden door het belang van de door hen bestuurde vennootschap en niet door dat van de feitelijk beleidsbepaler. Ook de afwezigheid van een van hen bij een belangrijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht