Sign. - Aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders van private rechtspersonen: een vergelijking tussen het bestuursrechtelijke begrip overtreder en de privaatrechtelijke onrechtmatige daad


Bestuurders van private rechtspersonen kunnen in het bestuursrecht als (mede) overtreder verantwoordelijk worden gehouden voor overtredingen die primair zijn begaan door de rechtspersonen waarvan zij bestuurder zijn. De rechterlijke toets voor deze (mede)aansprakelijkheid is minder zwaar dan de rechterlijke toets ten aanzien van privaatrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders op grond van onrechtmatige daad. De schrijver onderzoekt waarom dit zo is alsook de rechtvaardigingsgronden van het onderscheid. Ook gaat hij in op de positie van de enig aandeelhouder of grootaandeelhouder (niet-bestuurder) en draagt hij een aantal oplossingen aan. (Ondernemingsrecht 2011, 100, mr. dr. R. Mellenbergh)

Verder lezen
Terug naar overzicht