Sign. - Aansprakelijkheid van buitenlandse rechtspersoon-bestuurder op grond van artikel 2:11 BW


Op 18 maart 2011 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een zaak die relevant is voor de bestuurdersaansprakelijkheidspraktijk, met name vanwege de beantwoording van een vraag van internationaal privaatrecht (LJN BP1408). Tot nu bestond onduidelijkheid over de vraag of art. 2:11 BW van toepassing is op buitenlandse rechtspersonen die bestuurder zijn van een Nederlandse rechtspersoon. Kort samengevat oordeelde de Hoge Raad dat ook sprake is van doorbraak van aansprakelijkheid op grond van art. 2:11 BW als sprake is van een buitenlandse rechtspersoon-bestuurder. (Bb 2011, nr. 19, p. 147, mr. P.J. van Rijn)

Verder lezen
Terug naar overzicht