Sign. - Aanstaande overnameholdingwetgeving in de vennootschapsbelasting: waar gaan we met z’n allen naar toe?


In het Belastingplan 2012 is nieuwe overnameholdingwetgeving geïntroduceerd om de renteaftrek verder te beperken. In dit artikel gaan de auteurs in op de inhoud van het voorgestelde art. 15ad Wet Vpb, de verschillende vraagpunten die bij de introductie van de overnameholdingwetgeving ontstaan, waaronder de verhouding tussen art. 15ad Wet Vpb en de overige renteaftrekbepalingen, en de diverse wijzigingen die in art. 15ad Wet Vpb zijn aangebracht ten opzichte van eerdere informatie over de toentertijd op stapel staande overnameholdingplannen. Tot slot constateren zij dat de voorgestelde regeling te complex is om excessieve financiering met vreemd vermogen tegen te gaan. (WFR, nr. 6925, 20 oktober 2011, A.H.M. Daniels en R.J. de Vries)

Verder lezen
Terug naar overzicht