Sign. - AB 2016, de algemene bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht nader bezien


Auteurs besteden aandacht aan de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Amsterdam (AB 2016) bij welke totstandkoming zij betrokken zijn geweest. Zij staan kort stil bij de historie van erfpacht in Amsterdam en vergelijken de AB 2016 met de AB 2000.

In het bijzonder gaat hun aandacht daarbij uit naar de

(1.)  regeling omtrent canonherziening en de mogelijkheid tot afkoop van canon;

(2.)  aanpassing van canon bij wijziging van het recht van erfpacht;

(3.)  afwezigheid van de bevoegdheid van gemeente Amsterdam om eenzijdig…

Verder lezen
Terug naar overzicht