Sign. - ABN AMRO en de wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen


Het huidige beheer van de aandelen die de Staat der Nederlanden houdt in aBN amro Group NV en aBN amro Preferred Investments BV (de enige aandeelhouders van aBN amro Bank NV) wordt door de Tweede kamer niet optimaal geacht, zoals blijkt uit de aangenomen motie-Weekers c.s. en het daarover gevoerde overleg. In de motie wordt de regering verzocht een kleine en effectieve organisatie met eigen rechtspersoonlijkheid in te stellen, belast met de uitoefening van aandeelhouders-, aansturings- en beheerstaken en om de belangen van de Staat optimaal te dienen. Inmiddels (met ingang van 15 juni 2011) is de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen in werking getreden. Op grond daarvan zal een stichting worden opgericht die het beheer op zich zal nemen. Naar verwachting zal dit later dit jaar gebeuren. De schrijver bespreekt de wet. (Ondernemingsrecht 2011, 95, mr. H. Koster)

Verder lezen
Terug naar overzicht