Sign. - Achterstelling vanuit bancair perspectief


Bij afwezigheid van een wettelijk kader of jurisprudentie over achterstelling, behelpt de bancaire financieringspraktijk zich met maatwerkoplossingen voor mogelijke problemen bij faillissement, verrekening, overdracht en/of verpanding en zekerheden. Uitgangspunt bij achterstelling blijft dat hieraan de gevolgen zijn verbonden die partijen in het concrete geval zijn overeengekomen. De schrijver behandelt de achterstelling vanuit het perspectief van de bank, waarbij hij aan de hand van een standaard casus onderzoekt of en in welke mate de bancaire praktijk behoefte heeft aan een nadere invulling van het begrip achterstelling in wet of jurisprudentie of dat de praktijk thans naar tevredenheid functioneert.
(WPNR 2012/6938, mr. F. Haak)

Verder lezen
Terug naar overzicht