Sign. – Actief beleggende pensioenstichting is niet vrijgesteld van vennootschapsbelasting


In Hof Amsterdam 18 juni 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3142 oordeelde het hof dat belanghebbende, een aan een BV verbonden pensioenstichting, niet is vrijgesteld van de vennootschapsbelastingplicht. 

Ons hoogste rechtscollege gaat hierin mee. Uit Hoge Raad 23 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2122 valt af te leiden dat belanghebbendes doelstelling niet (nagenoeg) uitsluitend overeenkomt met de doelstelling van een pensioenfonds als bedoeld in art. 5 lid 1 sub b Wet VPB 1969. De Hoge Raad…

Verder lezen
Terug naar overzicht