Sign. - Activiteiten feitelijk beëindigd


Er is sprake van tegenstrijdige belangen bij de bestuurder tevens 50%aandeelhouder van de vennootschap aangezien deze heeft besloten de activiteiten van de vennootschap door een nieuw op te richten vennootschap te laten voortzetten dan wel dezelfde activiteiten als die voorheen door de vennootschap werden verricht voortaan door die nieuw op te richten vennootschap te laten verrichten, in hetzelfde pand als waarin voorheen de vennootschap haar activiteiten verrichtte en (aanvankelijk nog) gebruik makend van bedrijfsmiddelen en mogelijk ook goodwill. Op de bestuurder rustte de plicht om de tegenstrijdige belangen naar behoren uit elkaar te houden, wat inhoudt dat ook het belang van verzoekster als medeaandeelhouder moet worden behartigd. Het is aannemelijk dat de keuze van de bestuurder ertoe heeft geleid dat de activiteiten definitief niet meer door de vennootschap zijn verricht. Er zijn gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid. Een onderzoek wordt bevolen. aangezien de activiteiten van de vennootschap feitelijk zijn beëindigd en er geen uitzicht bestaat op een hervatting, is er onvoldoende belang bij het treffen van de verzochte onmiddellijke voorzieningen.
(Hof Amsterdam (OK) 28 januari 2013, ARO 2013/33, Eye Center Europe-Nijmegen BV)

Verder lezen
Terug naar overzicht