Sign. - Addressing Base Erosion and Profit Shifting


De OESO heeft op 12 februari het belangwekkende rapport over grondslaguitholling en het verplaatsen van winsten uitgebracht. Multinationals kunnen de regels van het internationale belastingrecht in hun voordeel benutten op een wijze die weliswaar juridisch toelaatbaar is, maar die de OESO karakteriseert als "unfair". De internationale verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen staten houdt geen gelijke tred met het verschuiven van winsten. Dat laatste gebeurt in het bijzonder door de allocatie van intellectuele eigendomsrechten. De G20 heeft dit rapport besproken tijdens de top in Moskou in februari. In juni 2013 brengt de OESO een actieplan uit.
(OESO 2013)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht