Sign. - AFM publiceert definitieve interpretaties informatieverstrekking


 

De AFM heeft haar interpretaties van de wettelijke normen voor de informatieverstrekking over financiële producten en diensten door financiële ondernemingen opgenomen in de Beleidsregel Informatieverstrekking. De AFM heeft deze beleidsregel opgesteld omdat zij vaak vragen krijgt over deze wettelijke normen, vooral wat betreft open normen zoals "correct, duidelijk en niet-misleidend", uit de Wet op het financieel toezicht. Ook de norm "relevante kenmerken", waarover consumenten ingevolge de Wft voorafgaand aan of tijdens de looptijd van een overeenkomst informatie moeten krijgen, leidt soms tot vragen. In de afgelopen jaren heeft de AFM deze normen geïnterpreteerd. Deze interpretaties zijn reeds in de praktijk toegepast, bijvoorbeeld in individuele dossiers of in projecten waarbij verschillende partijen betrokken waren en zijn nu gebundeld in een beleidsregel. De Beleidsregel Informatieverstrekking moet het inzicht in de markt vergroten, zodat beter aan de regelgeving kan worden voldaan. Daarnaast acht de AFM het van belang transparant te zijn over het beleid dat zij voert. Met de Beleidsregel heeft de AFM het feedback statement dat zij naar aanleiding van de consultatie van de beleidsregel heeft opgesteld, gepubliceerd. De beleidsregel vervangt twee leidraden: de leidraden 'Misleiding' en 'Open norm 'begrijpelijk/ duidelijk'' komen te vervallen.

 

(www.afm.nl)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht