Sign. - Afwaardering van een onzakelijke lening in de Wet VPB 1969


Op grond van het '9 mei arrest' mag een onzakelijke lening die wordt verstrekt aan de aandeelhouder niet worden afgewaardeerd. Een onzakelijke lening is een lening die de vennootschap heeft verstrekt aan een gelieerde persoon en die zij onder vergelijkbare omstandigheden tegen de overeengekomen voorwaarden niet aan een onafhankelijke derde zou hebben verstrekt. Recentelijk heeft A-G Wattel een aantal conclusies uitgebracht omtrent onzakelijke leningzaken. Wachten is op de uitspraak van de Hoge Raad. De auteur bespreekt in dit artikel eerst de huidige status inzake de aftrekbaarheid van een afwaarderingsverlies op een onzakelijke lening aan een gelieerde partij, daarna worden de twee typen onzakelijke leningen besproken die de A-G onderscheidt, vervolgens gaat de auteur in op de verhouding tussen rente- en afschrijvingscorrecties en tot slot meldt hij wat er over dit onderwerp in de literatuur is geschreven en sluit hij af met een adviesconclusie voor de Hoge Raad. (WFR nr. 6920, 15 september 2011, P.G.H. Albert)

Verder lezen
Terug naar overzicht