Sign. - Afwijzing beslagverzoek


Derdenbeslag onder de koper van een onroerende zaak is mogelijk. Dit betekent echter niet dat altijd verlof moet worden verleend. De voorzieningenrechter moet, ook als de wederpartij niet is gehoord, in ieder afzonderlijk geval een afweging maken tussen de belangen van partijen. Zou het verlof in het onderhavige geval worden verleend, dan zou dit beslag onder de koper de werking van art. 7:3 lid 3 sub f BW volledig frustreren. Voorts is een andere vorm van conservatoir beslag mogelijk waarbij de Vormerkungsbepaling niet wordt gefrustreerd, een derdenbeslag onder de notaris voor dat deel van de koopsom dat niet bestemd is voor aflossing van hypothecaire schulden. Ten slotte is het bedrag waarvoor beslag wordt gelegd relatief gering. gelet op de voorgaande belangenafweging zal het verzoek worden afgewezen. (Vrzngr. Rb. Haarlem 27 oktober 2011, LJN BU4097, «JOR» 2011/386, m.nt. mr. A. Steneker, tevens behorend bij «JOR» 2011/384 en «JOR» 2011/385)

Verder lezen
Terug naar overzicht