Sign. - Afwijzing kennelijk onredelijk ontslag, bedrijfseconomische redenen, geen herplaatsing mogelijk, geen vergoeding


Het filiaal van De Lampenier waar werkneemster (met dienstverband van zestien jaar) werkzaam was, wordt wegens zware verliezen gedurende aantal jaren gesloten. Werkneemster kan niet elders binnen bedrijf herplaatst worden. Het moederbedrijf is eveneens verliesgevend. Volgens werkneemster is het ontslag evengoed kennelijk onredelijk en zij vordert schadevergoeding. De kantonrechter heeft de vordering afgewezen. Het hof oordeelt dat de werkgever binnen de grenzen van de wet de beleidsvrijheid heeft om over te gaan tot sluiting van een vestiging. Als dit wordt gedaan op grond van verliesgevende resultaten gedurende een reeks van jaren, kan dit niet worden aangemerkt als een onredelijke beslissing. Er is derhalve geen sprake van een valse of voorgewende reden. Ten aanzien van het lsquogevolgencriteriumrsquo oordeelt het hof dat werkneemster heeft nagelaten haar stellingen ten aanzien van de gevolgen die het ontslag voor haar heeft (dat er voor haar niet zonder meer gelijkwaardige banen aanwezig zijn, gelet op haar leeftijd en geringe opleiding) ook maar enigszins te onderbouwen, bijvoorbeeld door te stellen welke pogingen zij gedurende de opzegtermijn van bijna vijf maanden die in acht is genomen, heeft ondernomen om een andere gelijkwaardige betrekking te vinden. Zij stelt enkel te hebben geïnformeerd bij de franchisenemer van werkgever in vestigingsplaats C. Voorts wordt door haar geen enkel inzicht gegeven in de (financiële) gevolgen die het ontslag voor haar heeft. Gelet op dit gebrek aan onderbouwing, kan het hof niet aannemen dat de gevolgen van het ontslag voor haar te ernstig zijn in vergelijking met het belang van werkgever bij de opzegging. Het feit dat werkneemster gedurende zestien jaar goed heeft gefunctioneerd is weliswaar een omstandigheid waarmee het hof bij de beoordeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht