Sign. - Afwijzing ontbindingsverzoek gegrond op regelmatig ziekteverzuim


De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens veelvuldig ziekteverzuim van de werknemer. De kantonrechter stelt voorop dat alleen wanneer bijzondere omstandigheden aanwezig zijn tot ontbinding op deze grond kan worden besloten. Bovendien dienen volgens de kantonrechter dezelfde voorwaarden als in de UWV procedure ingevolge art. 5:2 Ontslagbesluit in acht genomen te worden. De kantonrechter oordeelt dat van een regelmatig (bovengemiddeld) ziekteverzuim geen sprake is en alleen daarom al het verzoek afgewezen dient te worden. Bovendien kan volgens de kantonrechter niet gezegd worden dat niet aannemelijk is dat binnen 26 weken herstel valt te verwachten. Tot slot overweegt de kantonrechter dat de werkgever heeft nagelaten specifiek en concreet aan te geven wat de organisatieproblemen in verband met het ziekteverzuim van werknemer zouden zijn. Het enkele gegeven dat vervanging nodig is, is onvoldoende, tenzij sprake is van een zeer specifieke functie waarbij vervanging lastig te regelen is. De kantonrechter wijst vervolgens het ontbindingsverzoek af.

(Ktr. Groningen 18 oktober 2010, RAR 2011/22)

(Ktr. Groningen 18 oktober 2010, RAR 2011/22)

Verder lezen
Terug naar overzicht