Sign. - Afwijzing ontbindingsverzoek werknemer omdat de functie van werknemer ná de reorganisatie passend geoordeeld wordt in de zin van het Sociaal Plan


Werknemer (44 jaar, in dienst sinds 1991) verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat hij zijn functie na de reorganisatie niet langer passend acht, omdat het woon-werkverkeer per auto dagelijks meer dan drie uren zou bedragen. Dit betekent dat reistijdtoename ruim meer dan een uur per enkele reis bedraagt. Werknemer verzoekt om toekenning van een vergoeding conform Sociaal Plan. De werkgever verzet zich niet tegen de ontbinding, maar wel tegen toekenning van een vergoeding. De kern van het geschil draait om de uitleg van een bepaling in het Sociaal Plan inhoudende dat een functie niet langer als passend wordt ervaren indien de enkele reistijd naar de vestigingsplaats meer dan twee uur met het openbaar vervoer bedraagt. Werknemer reist echter met een bedrijfsauto en zijn enkele reistijd bedraagt 1,5 uur. Volgens werknemer zou dezelfde afstand met het openbaar vervoer wel tot toepassing van het Sociaal Plan leiden. De kantonrechter acht deze uitleg niet juist. De tekst betreffende de bepaling van het Sociaal Plan geeft voldoende aanknopingspunten voor de stelling dat beslissend is of de enkele reistijd meer dan twee uur bedraagt, ongeacht of met openbaar vervoer of met een bedrijfsauto wordt gereisd. Het is immers de lengte van de reistijd die van invloed is op de passendheid van de functie en niet het vervoermiddel dat voor het reizen wordt gebruikt. Dit betekent dat voor de berekening van de reistijd van werknemer moet worden uitgegaan van de reistijd per (bedrijfs)auto. De functie op nieuwe vestigingsplaats moet derhalve als passend worden beschouwd. Ook de overige aangevoerde omstandigheden leiden niet tot een gewichtige reden voor ontbinding. Er volgt afwijzing van het ontbindingsverzoek.

(…

Verder lezen
Terug naar overzicht