Sign. - Afwijzing verzoek tot beneficiaire aanvaarding na zuivere aanvaarding, art. 4:194a BW


Sinds 1 september 2016 is het mogelijk om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden nadat de nalatenschap reeds zuiver is aanvaard. Dit verzoek moet ex art. 4:194a BW binnen drie maanden na het bekend worden met de onbekende schuld worden ingediend.

De uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland 7 maart 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:2348, illustreert een geval waarin de termijn van drie maanden is verstreken en het verzoek daarom wordt afgewezen.

E.M.A. van Amersfoort, TE

Verder lezen
Terug naar overzicht