Sign. - Afwijzing voordracht tot inbewaringstelling


De bestuurder van een failliete vennootschap kan in verzekerde bewaring worden gesteld indien hij niet voldoet aan zijn in art. 106 Fw bedoelde verplichtingen. Onder het begrip "bestuurder" moet mede worden begrepen de bestuurder van een rechtspersoon die op zijn beurt de bestuurder is van de failliete vennootschap. Daarbij is vereist dat dit bestuurderschap bestond op de faillissementsdatum. Uit het dossier en uit hetgeen op de mondelinge behandeling is besproken, blijkt (i) dat X in het handelsregister was ingeschreven als bestuurder van Stichting Administratiekantoor Enterprises in de periode van 19 februari 2010 tot 18 mei 2010, (ii) dat voornoemde stichting in het handelsregister was ingeschreven als bestuurder van verzoekster in de periode van 19 februari 2010 tot 30 juni 2011 en (iii) dat verzoekster op 11 oktober 2011 failliet is verklaard. in de verhouding tussen de vennootschap, de bestuurder (X) en de curator zijn inen uitschrijvingen in het handelsregister niet doorslaggevend. Er zijn echter geen aanwijzingen dat X na zijn uitschrijving op 18 mei 2010 nog (middellijk) bestuurder van verzoekster is geweest. Gelet op het voorgaande moet geoordeeld worden dat X geen bestuurder van verzoekster in de zin van art. 106 Fw is.
(Rb. Rotterdam 3 mei 2012, LJN BW5812, «JOR» 2013/79)

Verder lezen
Terug naar overzicht